Vereniging of stichting?

In de laatste eindejaarsbijeenkomst, op 15 november 2022, is gesproken over het wijzigen van de rechtsvorm van onze vereniging. Om te kunnen toetreden tot het Veteranen Platform (VP) is het wenselijk dat de vereniging Militaire Veteranen Gemert-Bakel wordt omgevormd tot een stichting.

Het Veteranen Platform (VP) is een overkoepelende organisatie, ondergebracht bij het Nederlandse Veteranen Instituut (NLVi), en fungeert als officieel vertegenwoordiger van alle Nederlandse veteranen naar de lokale, regionale en landelijke overheden. Het VP is als veteranenvertegenwoordiger de vaste gesprekspartner met de Haagse politiek en kan zodoende grote invloed uitoefenen op het veteranenbeleid. Lidmaatschap van het VP brengt bovendien meer voordelen met zich mee. Zo kunnen organisaties die lid zijn van het VP aanspraak maken op diverse subsidies en regelingen om projecten te kunnen financieren en realiseren ter bevordering van saamhorigheid en zorg voor veteranen (en hun partners) binnen de eigen organisatie, in dit geval onze Militaire Veteranen Gemert-Bakel. Met deze subsidies kunnen wij onze activiteiten beter invullen en uitbreiden. Bovendien kunnen wij, door lid te worden van het VP, invloed uitoefenen op het veteranenbeleid!

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is door de aanwezige leden met handopsteken gestemd vóór toetreding tot het omvormen naar een stichting, met als voornaamste doel toetreding tot het VP.
Echter, om alles bij de notaris rond te krijgen zal de stemming schriftelijk moeten worden verantwoord. Daarom vragen wij u middels dit formulier uw stem alsnog digitaal uit te brengen.


    Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de kopje.