Er moet iets van mijn hart

Onlangs hadden onze leden via een nieuwsbrief een oproep gekregen voor een regionale veteranendag in de gemeente Veldhoven op 7 oktober 2023. De gemeente Veldhoven had in eerste instantie gevraagd naar adressen/email of wat dan ook, om onze veteranen te benaderen voor deze dag. Onze gemeente heeft hierop geantwoord dat dit niet de juiste weg is om hier naar te vragen, dit is mijn inziens een inbreuk op de privacy (AVG). Hierop reageerde de gemeente Veldhoven, door een flyer te sturen, met de vraag deze rond te sturen naar de veteranen. Gelukkig vond onze Burgemeester dit niet passend en heeft in overleg aan het bestuur van vereniging gevraagd of wij dit wilde verspreiden. Onze mening is dat iedere veteraan hierin vrij is om te gaan ja of nee. Als vereniging hebben wij een standpunt over de werkwijze van deze gemeente Veldhoven en de medeorganisator Stichting Veteranen Brabant Zuid/Oost. Deze stichting heeft ooit in het verleden onze toenmalige Burgemeester van Maasakkers en het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in Deurne voor aansluiting bij deze stichting. Echter door de wijze waarop deze stichting onze burgemeester van maasakkers en het bestuur onbehoorlijk behandelde dat er meteen werd beslist om niet aan te sluiten bij deze stichting. Deze stichting is meerdere malen erop aangesproken en verteld dat wij, als vereniging niet aansluiten.

Iedereen is vrij om te gaan en te staan waar men ook wilt, dat respecteren wij ook van harte. Wij willen alleen maar een waarschuwing uit doen, om voorzichtig met uw privacy gegevens om te gaan. In hun uitnodiging staat omschreven bijvoorbeeld: Als u toch niet wilt komen geef aub uw emailadres of adres gegevens door voor verder contact. Er staat niet omschreven wat men met deze gegevens doet. Laten we maar zo zeggen: een gewaarschuwd man tel voor twee!

Theo Schriks – Voorzitter