Stand van zaken van vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid naar stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Beste leden,

Zoals afgesproken is de initiatiefgroep aan de slag gegaan om een notaris te zoeken, conform afspraak die is gemaakt tijdens de laatste najaarsvergadering van onze vereniging in 2022. De zoektocht werd al snel beëindigd, er was een notaris gevonden die ons met een sponsor korting wel wilde helpen. Het e.e.a. werd in gang gezet. Maar tijdens deze periode kregen we twijfels als we een stichting zouden worden. De gehele verantwoording lag dan bij de initiatiefgroep. De vraag was dan ook, wilden wij dit wel. Met andere woorden, onze leden hadden dan geen inbreng. Door diverse leden en ereleden werden we wel hierop gewezen. Het volgende is door ons besloten. De gehele Stichting procedure is stop gezet. In goed overleg met de notaris is afgesproken om statuten (wederom met sponsor korting) op te stellen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waar alle leden een stem in krijgen. Dat wil zeggen dat er geen najaarsvergaderingen meer worden georganiseerd, maar voortaan zal er een jaarlijkse algemene leden vergadering worden georganiseerd, waar jullie als lid een stem in gaan krijgen. Er zullen dus ook verkiezingen plaats gaan vinden ( met een drie jaarlijkse cyclus) voor voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 overige bestuursleden. Wij als initiatiefgroep vinden dit ook de correcte wijze, waardoor het nieuwe gekozen bestuur voortaan ook een jaarverslag, financieel verslag van het afgelopen jaar en komend jaar, verantwoording dienen af te leggen aan alle leden. Uiteraard zal na de jaarvergadering onze wel bekende bingo worden georganiseerd.

Wij als initiatiefgroep hebben opdracht gegeven aan de notaris in Deurne om de statuten op te gaan stellen, aansluitend zal de initiatiefgroep worden om gedoopt tot interim-bestuur van deze vereniging, tot aan de jaarvergadering in november 2023. Dan zullen er ook verkiezingen plaats gaan vinden.

Zijn er vragen of op- of aanmerkingen horen wij het graag. Mede namens de initiatiefgroep,

Theo Schriks

Interim Voorzitter