Eindejaarsbijeenkomst MVGB goed bezocht

Op 15 november was het weer zover: de eindejaarsbijeenkomst van de Militaire Veteranen Gemert-Bakel werd georganiseerd in restaurant en zalencentrum Dientje in Gemert. De opkomst was hoog, en de sfeer zat er goed in.

Voorzitter Theo Schriks opende het officiële gedeelte met een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, en vervolgde met een aantal mededelingen en discussiepunten. De belangrijkste daarvan was het voorstel om de organisatie om te zetten naar een stichting. Doel hiervan is om onze organisatie in staat te stellen lid te worden van het Veteranen Platform (VP), een overkoepelende organisatie van veteranenverenigingen en -stichtingen die als centraal aanspreekpunt en belangenbehartiger voor veteranen dient richting nationale en lokale overheden. Daar komt bij dat lidmaatschap van het VP nieuwe financiële mogelijkheden biedt om onze Gemert-Bakelse veteranen nog beter van dienst te kunnen zijn. Na een aantal rake vragen van de leden werd het voorstel unaniem aangenomen.

Verder werd de jaaragenda voor volgend jaar besproken. Het bestuur was verheugd te zien dat de activiteiten de we normaliter ontplooien met groot enthousiasme voortgang mogen blijven vinden. Nieuw in de activiteiten is een maandelijks terugkerend Veteranencafé, dat op donderdag 22 december aanstaande voor het eerst zal worden georganiseerd in Café Den Engelenburcht in Gemert. Ook dit voorstel werd enthousiast omarmd.

Na de pauze was het tijd voor de traditionele loterij, waarbij zoals elk jaar weer flink werd gesponsord door bedrijven als Albert Heijn, Jumbo, Blokker en Unidek. Er zijn flink wat loten verkocht, en het regende links en rechts kleine en grote prijzen. De hoofdprijs, een 5-gangen proeverij voor twee personen bij Brasserie De Keizer in Gemert, was voor Duncan van der Velden.

Al met al was het weer een geslaagde middag! Het officiële jaar is met de eindejaarsbijeenkomst afgesloten, maar we hopen 2022 nog eens goed af te kunnen sluiten in het Veteranencafé op 22 december a.s. We hopen daarbij niet alleen de leden van MVGB, maar élke veteraan in onze gemeente van harte welkom te heten, en tezamen het glas te kunnen heffen op een vrolijk Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2023. Tot dan!