Overlijden Jan Brouwers

Op woensdag 13 april j.l., is veteraan en lid van onze vereniging Jan Brouwers op 96 jarige leeftijd overleden.

Op woensdag 20 april 2022 is de plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de parochiekerk St. Jans Onthoofding, Kerkstraat 2 te Gemert. Alle leden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.
Op het eind van de dienst vormen de veteranen een erehaag, om zo van Jan afscheid te nemen.

Tenue: Veteranen uniform / militair uniform met hoofddeksel, of gepaste nette kleding.

Als U in de gelegenheid bent, stellen wij het zeer op prijs om hierbij aanwezig te zijn, om afscheid van Jan te nemen.

Jan Brouwers, ✝ 13 april 2022